Reklamní kampaň pro ISE na bezplatnou 5letou záruku - Smluvní podmínky

Reklamní kampaň „ISE 5letá záruka“ - Smluvní podmínky Stáhnout PDF formulář

1. Tato reklamní kampaň na prodlouženou 5letou záruku pro projektory je vedena společností Hitachi Europe Ltd. Účastí v této reklamní kampani její účastníci souhlasí s tím, že provedou postup registrace a budou vázáni těmito smluvními podmínkami (které se mohou kdykoli bez upozornění změnit nebo doplnit).
2. Tato záruka se nevztahuje na lampy.
3. Možnost prodloužené záruky je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří zakoupili vhodný projektor Hitachi od autorizovaných prodejců projektorů Hitachi v období 11. ledna 2016 až 31. března 2016. Tato reklamní kampaň se týká následujících modelů projektorů Hitachi: CP-EX301N, CP-X3041WNEF, CP-DH300ES, CP-EW301NEF, CP-WX3041WNEF, CP-WX3541WNEF, CP-EX401, CP-X4041WN, CP-WX4041WN, CP-WX4022WN, CP-X5022WN, CP-CW250WN, CP-CW300WN, CP-CX300WN, CP-CX250, CP-AX2504, CP-AW2503, CP-AX3003, CP-AX3503, CP-AW3003, CP-TW2505, CP-TW3005, CP-X5550GF, CP-X5555GF, CP-WX5505GF, CP-WX5500GF, CP-WU5505GF, CP-WU5500GF, CP-X8150, CP-X8160, CP-X8170, CP-WX8240, CP-WX8255, CP-WX8265, CP-WU8440, CP-WU8451, CP-WU8461, CPX8800, CP-WX8650W, CP-WX8750, CPXWU8600, CP-WU8700, CP-X9110, CP-WX9210, CP-WU9410/9411, CP-HD9320/9321 nebo CP-WU13K.
4. Projektor krytý touto 5letou zárukou bude v případě poruchy za předpokladu registrace zákazníka vyměněn za nový nebo opravený přístroj podobného stáří.
5. Pro splnění podmínek této reklamní kampaně musíte kompletně vyplnit registrační formulář. Musíte dodat fotokopii nebo duplikát původní stvrzenky (originální stvrzenky nelze vrátit).
6. Nekompletní registrační formuláře budou vráceny.
7. Vyplněné registrační formuláře odešlete na adresu: Hitachi ISE Extended Projector Warranty, Digital Media Group, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA, nebo můžete vyplněné formuláře žádosti poslat e-mailem na prodlouzenazaruka@hitachidigitalmedia.cz
8. Konečný termín pro odevzdání registrací pro tuto reklamní kampaň je 8. dubna 2016.
9. Nechte nám prosím 7 pracovních dnů na potvrzení e-mailem o doručení vyplněné žádosti.
10. Pokud máte dotazy k podmínkám, pošlete prosím e-mail na prodlouzenazaruka@hitachidigitalmedia.cz
11. Zásady této záruky budou vydány na jméno kupujícího a jsou nepřenosné.
12. Na příslušenství a doplňkové produkty zakoupené s vhodným propagovaným produktem se tato záruka nevztahuje.
13. Společnost Hitachi nenese žádnou odpovědnost za jakékoli žádosti, které jsou nekompletní, ztracené, zpožděné nebo nesprávně podané.
14. Nelze nabídnout žádnou peněžní alternativu.
15. Nabídka je k dispozici pro oblast Evropy a Blízkého východu.
16. Nabídka je omezena na produkty dostupné na skladě.
17. Společnost Hitachi si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo pozastavit tuto reklamní kampaň, ať už celkově nebo částečně.
18. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se této reklamní kampaně bude rozhodnutí společnosti Hitachi konečné.
19. Tyto smluvní podmínky podléhají anglickému právu a účastníci souhlasí s tím, že jsou vázáni výhradní jurisdikcí anglických soudů.

20. Pokud máte jakékoli dotazy k této reklamní kampani nebo smluvním podmínkám, kontaktujte nás prosím prostřednictvím prodlouzenazaruka@hitachidigitalmedia.cz

Poznámka k ochraně dat

21. Vámi poskytnutá osobní data budou použita pro provedení této reklamní kampaně a budou zpracována v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí.

Prohlášení o ochraně soukromí

Jsme zavázáni diskrétností a utajením informací, které nám poskytujete. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje naše aktuální zásady a postupy týkající se osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek. Pojem „Osobní údaje“ se týká osobně identifikovatelných informací o vás, jako je jméno, datum narození, e-mailová adresa nebo poštovní adresa.

Sběr osobních údajů

Můžete si vybrat používání našich služeb nebo získávání dalších informací od nás. Provedete-li to, vyžadujeme, abyste nám poskytli osobní údaje, například jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Můžeme také požádat o demografické informace, které nám umožňují poskytovat služby přizpůsobené přímo vám. Poskytnuté informace jsou ukládány v naší databázi.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme používat pro splnění vašich požadavků. Když vám budeme posílat informace pro jakýkoliv účel, mohou být poslány e-mailem nebo poštou. Požadujeme-li vaše osobní údaje, může to zahrnovat následující účely:

  • Můžeme vás příležitostně kontaktovat s informacemi o nových poskytovaných službách;
  • Můžeme vám posílat pravidelné aktualizace našich výrobků nebo služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat;
  • Můžeme vám posílat požadované informace o našich službách;
  • Můžeme vaše osobní údaje používat pro marketingové účely a průzkumy trhu;
  • Můžeme vaše osobní údaje používat vnitřně pro administraci těchto webových stránek a pomoc při zlepšování našich služeb.

Pokud si od nás nepřejete dostávat e-maily a chcete být vyjmuti z našeho elektronického adresáře mailů, laskavě nám pošlete e-mail na níže uvedenou adresu s textem „Email Unsubscribe“ v předmětu.

Pokud chcete být rovněž odebráni z naší poštovní marketingové databáze, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na marketing@hitachi-eu.com s textem „Mail Unsubscribe“ v záhlaví předmětu nebo nám napište na adresu DMG Marketing, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA, United Kingdom.

Anonymní data získaná prostřednictvím těchto webových stránek

Kromě informací, které sbíráme výše uvedeným způsobem, používáme technologii pro získávání anonymních informací o používání našich webových stránek. Například náš internetový server automaticky zaznamenává, které strany naší webové stránky si návštěvníci prohlížejí, jejich IP adresy a jaký používají webový prohlížeč. Tato technologie vás neidentifikuje osobně, ale jednoduše nám umožňuje sestavit statistiku o našich návštěvnících a jejich používání našich webových stránek.

Cookies

Pro sběr anonymních dat popsaných v předchozím odstavci můžeme používat dočasné „cookies“, které zůstávají v souborech cookie ve vašem prohlížeči až do jeho uzavření.

Samotné „cookies“ nelze používat pro zjištění identity uživatele. Cookie je krátká informace, která je posílána do vašeho prohlížeče a ukládána na pevném disku počítače. Cookie nepoškozují váš počítač. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na přijetí cookie. To vám umožňuje rozhodnout se, zda je chcete přijmout nebo ne.

Prozrazení vašich osobních údajů

Nesdílíme, neprodáváme ani nedistribuujeme vaše osobní údaje nesouvisejícím třetím stranám, pokud není uvedeno jinak v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a za těchto omezených okolností:

  • Abychom vám mohli poskytovat informace nebo služby, které požadujete, mohou být osobní údaje příležitostně předávány nebo sdíleny s ostatními společnostmi v naší skupině společností, třetími stranami, které pro nás pracují pro další zpracování v souladu s účely, pro které byly údaje původně získány nebo pro účely, pro které dáte následný souhlas. Například, někdy mohou mít třetí strany přístup k vašim osobním údajům z důvodu podpory našich informačních technologií nebo pro zpracování pošty v našem zastoupení.
  • Vaše kontaktní údaje uchováváme v naší databázi a občas vám můžeme poslat e-mailem nebo poštou informace, abyste si všimli našich podobných výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat. Nepřejete-li si dostávat od nás e-maily nebo poštu pro tyto účely, dejte nám to laskavě vědět postupem popsaným v části „odhlášení“ výše.
  • Pokud dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje sdílet také s dalšími společnostmi uvnitř naší skupiny společností nebo je odhalit jiným obchodním stranám, které vás mohou kontaktovat s nabídkou svých výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat.
  • Informace v našich databázích a záznamy serveru můžeme sdílet, předávat nebo odtajnit v souladu se právními závazky.

Odkazy na další webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky, které nespravujeme. Tyto hypertextové odkazy slouží pouze vaše pohodlí a nenaznačují žádnou propagaci aktivit těchto třetích stran nebo jakékoliv spojení s jejich provozovateli. Tyto stránky nekontrolujeme a neodpovídáme za jejich obsah nebo postupy při ochraně soukromí. Měli byste si přečíst informace o ochraně soukromí uváděné na jiných stránkách před jejich používáním nebo poskytováním osobních údajů.

Přenos údajů do zahraničí

Naše webové stránky jsou hostovány na serveru v České republice. Navštěvujete-li tyto webové stránky z jiné země, vyžaduje určitá komunikace nutný přenos informací přes mezinárodní hranice.

Navštívením těchto webových stránek a elektronickou komunikací s námi souhlasíte se zpracováním a přenosem vašich údajů podle ustanovení tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Rozhodné právo

Toto Prohlášení o ochraně soukromí je součásti našich webových stránek Podmínky používání a, jako takové, podléhá anglickým zákonům.